115 разрешителни за работа на непълнолетни до юли са издали трудовите инспектори в Кърджали

Директорът на Дирекция "Инспекция по труда - Кърджали" Ангелина Бабунска.
Директорът на Дирекция "Инспекция по труда - Кърджали" Ангелина Бабунска.
От началото на годината до този момент Дирекция „Инспекция по труда - Кърджали” е издала 115 разрешителни на работодатели за сключване на договори за работа  с непълнолетни лица. В сравнение със същия период на миналата година те са били 128 или с 13 повече, съобщи директорът на Дирекцията Ангелина Бабунска.
По думите й разрешителни се издават предимно за области като ресторантьорство, хотелиерство и по-малко за шивашката промишленост.
„Прави впечатление, че работодателите са запознати с изискванията за наемане на работа на непълнолетни лица, защото се съобразяват с нормата, че има дейности, в които те не могат да бъдат наемани на работа. А това са например строителството, дърводобива, дърбопреработването, машиностроенето”, коментира Бабунска.
Тя припомни, че към наетите непълнолетни лица има и други изисквания, които трябва да съблюдават работодателите. Едно от тях е, че им се полага по-голям отпуск от 26 дни, вместо нормалните 14. Друго ограничение за непълнолетните е, че работното им време не може да продължава след 22 часа, каза Бабунска.
По думите и при досега извършените проверки не са установени нарушения на правилата за наемане на непълнолетни лица или наети без издадени разрешителни от страна на Дирекция „Инспекция по труда – Кърджали”. Ако установим драстични нарушения на правилата, сме длъжни да сезираме прокуратурата, предупреди Бабунска.