съд темида
съд темида / / ThinkStock/Getty Images
В Административен съд – Кюстендил е образувано адм. дело №551/2019г. по жалба от коалиция „БСП за България”, представлявана от Корнелия Петрова Нинова – председател на Националния съвет на политическа партия „Българска социалистическа партия” и представляващ коалицията, срещу Решение № 164-МИ/03.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Кочериново, с което е обявен за избран за кмет на община Кочериново на втори тур Иван Симеонов Минков, издигнат по политическа партия „ГЕРБ”. С жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на решението поради допуснати съществени нарушения на изборния процес. Иска се да отмяна на решението и обявяване на избора на  Иван Симеонов Минков за кмет на община Кочериново за недействителен