Нови отводи на съдиите от Административен съд- Кюстендил по жалби на СПИНОК
Нови отводи на съдиите от Административен съд- Кюстендил по жалби на СПИНОК / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил, архив
 
Жалба против решение № 253/04.11.2019 г. на ОИК -Дупница за избора на кмет на община Дупница.
В Административен съд – Кюстендил е образувано адм. дело №552/2019г.   по жалба на Първан Дангов, в качеството му на кандидат за кмет на Община Дупница, издигнат от Коалиция “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, срещу Решение № 253 от 04.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Дупница, с което на втори тур е обявен за избран за кмет на Община Дупница Методи  Чимев,  издигнат от ПП „ГЕРБ“.
В жалбата са изложени възражения за незаконосъобразност на решението, поради допуснати съществени нарушения на изборното законодателство, неспазване на установената форма, противоречия с материалноправните разпоредби и несъответствие с целта на закона.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 18.11.2019 г. от 11:00 часа.