обществено обсъждане
обществено обсъждане / Дарик- Кюстендил
Близо 50 млн. лева (49 812 000 лв.) е потенциалната рамка на Бюджет 2020 г.  на община Кюстендил  ,което е с 10% повече в сравнение с миналата година , заяви кметът Петър Паунов по време на общественото обсъждане.Традиционен акцент, на първо място винаги  е било образованието.

обществено обсъждане
Дарик- Кюстендил


„Стремеж за подобряване на жизнената среда, което да доведе до резултати в икономиката.Ключов фактор в момента в икономиката на нашата страна е човешкият фактор.Подобрявайки жизнената среда, стремежа е отново да върнем голяма част от нашите съграждани да живеят, да инвестират и да работят на територията на Кюстендил“, коментира кметът Петър Паунов.
Заложени са интервенции като капиталови разходи в голяма част от населените места на община Кюстендил през тази година.
“Ремонти на кметства, читалища, работи се вече по изгорялото читалище в с.Катрище.
За 3 от малките населени места осигурихме възможност за частична подмяна на водопроводите-Катрище, Николичевци и Гюешево. Продължаваме да проектираме за останалите места, в разговори сме с МРРБ, надявам се да получим подкрепа“, коментира кметът Петър Паунов.
На общественото обсъждане той анонсира и ключовите обекти по европейски програми.
„Ключовите обекти това лято ще са Колушко дере, което ще се прави с реализирани икономии,цялостно благоустрояване на градинката при арката и разбира се театъра.Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на драматичния театър и ремонт на пространството около него“, анонсира Петър Паунов.
Близо 1 млн. лв. са предвидени за мрежата за минерална вода.
„От 1970 г. водовземните съоръжения не са ремонтирани, така че всичко трябва да бъде обновено .Имаме готов технически проект, цялата мрежа е обследвана.В част от авариращите участъци липсват компенсиращи механизми в шахтите, така че 1 млн. лв. инвестиции в минералната вода, за да намалим загубите от нея.Което е и част от политиката ни за развитие на туризма като приоритет в работата ни и се надявам да привлечем нови партньори„, коментира още Паунов.