Клетва на новите съдебни заседатели в Окръжен съд
Клетва на новите съдебни заседатели в Окръжен съд / Окръжен съд- Кюстендил
Новоизбраните  съдебните заседатели при Окръжен съд - Кюстендил, мандат 2017-2021 г.  положиха клетва пред общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Кюстендил.
След полагането на клетвата и обръщение към новите съдебни заседатели от председателя на съда Мирослав Начев, бе проведено начално обучение, финансирано от НИП, с лектор съдия  Пенка Братанова - зам. адм. ръководител на Окръжен съд - Кюстендил.

Мирослав Начев пред ОС на Окръжен съд- Кюстендил
Окръжен съд- Кюстендил

Дарик- Кюстендил