залесяване
залесяване / община Стара Загора
Залесяване с около 1200 широколистни фиданки ще бъде извършено на територията на ТП "ДГС Кюстендил", в землището на с. Драговищица утре .Залесяването е по идея на Слави Кашкин , в гражданската инициатива се включват и  служители на стопанството, доброволци и ученици. Сборния пункт ще бъде на паркинга на Общински театър - гр. Кюстендил в 09:30 ч. на същата дата.