община Кюстендил
община Кюстендил
Община Кюстендил съвместно с „УниТрейд-2011“ ООД организират кампания за безвъзмездно предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ - хладилници, телевизори, печки, перални и други.
Кампанията ще се проведе на 15 и 16 ноември 2019 г.
Гражданите могат да подават заявка за безплатно извозване от домовете на ИУЕЕО на телефон  0887 23 44 67  от 01.11.2019 г. до 15.11.2019 г. Ще бъдат осигурени  и помощници за пренасяне на  по-тежките електроуреди.
Подадените заявки от селата на територията на общината ще бъдат обслужени на по-късни, допълнително уточнени дати, за което жителите на съответното населено място ще бъдат предварително уведомени.
Повече информация за кампанията може да получите на телефони: 0887 23 44 67 – „Унитрейд 2011“ ООД и 078 /55 11 66, в.239 – Община Кюстендил.