Административен съд Кюстендил
Административен съд Кюстендил / Дарик- Кюстендил
Административен съд –Кюстендил прекрати производството по оспорване на решение № 097-ми/28.10.2019 г. на ОИК – Сапарева баня за избиране на общински съветници.
С определение, постановено в закрито заседание на 11.11.2019 г., съдебен състав на Административен съд – Кюстендил остави без разглеждане и ПРЕКРАТИ производството по адм. дело № 540/2019 г. по описа на съда, образувано по жалба от Ленко Георгиев Пенев от гр.Сапарева баня, като кандидат за общински съветник от кандидатската листа на ПП „Възраждане“ срещу Решение №097-МИ/28.10.2019г. на ОИК – Сапарева баня за избиране на общински съветници в произвелите се избори на 27.10.2019г.
Съдът посочва в мотивите си, че  оспорването е просрочено, т.к. жалбата е подадена извън преклузивния 7-дневен срок от обявяване на решението на ОИК, съгласно изричната правна регламентация на чл.459, ал.1 от ИК
Определението подлежи на обжалване пред Върховен Административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.