Административен съд Кюстендил
Административен съд Кюстендил / Дарик- Кюстендил
Административен съд – Кюстендил потвърди решението на ОИК-Невестино за определяне резултатите от изборите за общински съветници на община Невестино.
С Решение № 266 от 12.11.2019 г., постановено по административно дело № 523/2019 г. по описа на съда, съдебен състав на Административен съд – Кюстендил ПОТВЪРДИ Решение №83/28.10.2019г. на ОИК – Невестино за определяне резултатите от изборите за общински съветници на Община Невестино в частта по т.ІV за разпределяне на мандатите за общински съветници между партиите и коалициите.  
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.