темида съд
темида съд / / iStock/Getty Images
Районен съд – Дупница, под председателството на съдия Светла Пейчева наложи наказание „Лишаване от свобода” за срок от  8 месеца, при първоначален „общ“ режим на изтърпяване на Борислав В. / на 45 години, от с. Друган /. Съдът призна подсъдимия за виновен в това, че на 06.02.2017 год., в с. Тополница, община Дупница, от вилна постройка, собственост на С.Т. е отнел чужди движими вещи, а именно: 3 бр. охранителни камери за външен монтаж, на стойност по 60 лв. за един брой и 25 м. двужилен кабел за външен монтаж, на стойност 16,25 лв., или общо движими вещи на стойност 196,25 лв. Случаят е немаловажен, предвид личността на дееца, неговите предишни осъждания и квалифициращите белези на извършеното деяние, като същото е извършено в условията на повторност, след като е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление. Към момента Борислав В. е в затвора в Бобов дол.
 
Съдът привежда в изпълнение едно общо наказание между наложените му наказания по дело, по описа на РС – Сливница и по настоящето на Районен съд – Дупница, а именно, най-тежкото от тях - „Лишаване от свобода” за срок от  8 месеца, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване на наказанието.
 
Присъдата може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд - Кюстендил в 15 - дневен срок.