149 безработни са започнали работа през юли чрез Бюро по труда- Кюстендил
149 безработни са започнали работа през юли чрез Бюро по труда- Кюстендил / Дарик Нюз,архив
259   работни места - на първичен трудов пазар 253 работни места и за субсидирана заетост – 6 работни места са заявени през декември 2019 г. на територията на дирекция “Бюро по труда”  Кюстендил.
          Най-много от заявените свободни работни места са в секторите:  преработващата промишленост, хотелиерство и ресторантьорство, строителство,  административни и спомагателни дейности,    и  др.
  На територията на района, обслужван от ДБТ Кюстендил през м.декември са постъпили на работа 146 безработни лица, от тях:  119 /81.5%/ са започнали работа на първичен трудов пазар, по програми за обучение и  заетост и ОП”РЧР” – 27 лица.
 
През месец декември 2019 година в Дирекция “Бюро по труда” Кюстендил продължи реализацията на ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.