Среща на Боженци
Среща на Боженци / Мартин Майор
В края на август в Старото школо на село Боженци се проведе обучение с участието на младежи от различни страни, в което взе участие Мартин Майор – един от световно признатите  професионалисти в областта на създаването на шрифтове. 
 
Мартин Майор не е от хората с „евтина популярност”. Колегите му го определят като сериозен изследовател, създал малко на брой, но ценни шрифтове. Мартин Майор прави не повече от осем шрифта, но залага в тях няколко теоретични бази. Залага така наречената „концепция за скеле на буквата”. Специалистите обясняват, че независимо какво се прави с буквата, в основата на изписването й остава това скеле, останалото е надграждане.
 
Мартин Майор е холандец, който живее в Полша. Започва като графичен дизайнер, който се занимава с оформление на книги. Взема решение да работи върху шрифтове, защото смята, че използваните в книгите имат недостатъци. Първият му шрифт е Scala, който го прави популярен.

Новата визуална и графична идентичност на ЕМО „Етър“ се превръща в модел за Община Габрово 

Мартин Майор изминава целия път на печатарството от последните десетилетия – още с подреждането на буквите от олово, за които днес все по-малко хора дори са чували. Това му дава голяма принадена стойност като специалист.
 
Преди няколко години Мартин Майор създава шрифта Questa. По време на конкурса за нова визуална и графична идентичност на Етнографски музей на открито „Етър” Красен Кръстев, по-късно обявен за победител, се свързва с Мартин Майор и получава съгласието му да изработи вариант на Questa на кирилица. За този шрифт няма дори руски вариант на кирилица и постижението Красен Кръстев да го изработи е значително.

Новата графична и визуална идентичност на ЕМО „Етър” бе представена на авторитетен международен форум 

Този шрифт е много богат като начертания, смятат специалистите в бранша. Обявен за корпоративен на Етнографски музей на открито „Етър, той не се ползва от никой друг в света.
 
Questa е шрифт Фамилия – има серифна и безсерифна версия. Такива са само около стотина. Предимството е все едно разполагаш с по-богата клавиатура на пиано. Благодарение на нея можеш да изсвириш съвсем различна и хармонична мелодия – обясняват специалисти. Ако си представим, че един много популярен шрифт като Times New Roman е такава клавиатура, то тя е с с четири тона. Questa е с осем. Разликата е очевидна, дори за хора, които нямат познания в тази специфична сфера.
 
Така Questa дава възможност рекламните материали на ЕМО „Етър” да са много гъвкави и съвременни, а от друга страна те са уникални, тъй като никой друг не ползва кирилския вариант на Questa. Също така важен е факта, че става въпрос за българска кирилица, която има немалки разлики от руската.