При смърт на животно от син език незабавно се уведомява екарисажа
При смърт на животно от син език незабавно се уведомява екарисажа / fermer.bg

На заседание на Общинската епизоотична комисия беше представена епизоотичната обстановка в страната и в областта, констатираните огнища на болестта „син език” по преживните животни, както и с данните за разпространяването на болестта „син език” и взетите мерки за нейното ограничаване.

Във всички животновъдни обекти, в които има заболели животни е извършена дезинсекция на помещенията и са обработени самите животни.

Общинската епизодична комисията обсъди план за действие при настъпване на смърт, следствие заболяването „син език”. Собствениците на животни трябва да информират общински или обслужващ ветеринарен лекар. При смърт, собствениците уведомяват незабавно екарисажа, който минава във вторник и четвъртък. При отказ на екарисажа информират за това общински лекар или кметски наместник.

По време на заседанието комисията взе решение за промяна в графика на екарисажа с оглед намаляване на седмичния интервал между дните на извозване, които бяха променени на вторник и петък.

Повече информация може да бъде предоставена от Областна ветеринарна служба:

Д-р Даниел Николаев - 0882469711

Д-р Павел Монев - 0882469737

Областна служба Земеделие „Габрово” – Цветелина Димова Димова

тел.066/80 30 62

тел. на екарисаж: 0887836210; 0888725173