Президентът на КНСБ представи „Електронният синдикат”

Президентът на КНСБ представи „Електронният синдикат”
Президентът на КНСБ представи „Електронният синдикат” / DarikNews.bg, архив

Президентът на КНСБ Пламен Димитров, заедно с екип то централата на синдиката, представи в Ловеч новата електронна платформа на КНСБ пред синдикалисти от областите Габрово, Велико Търново, Плевен и Ловеч.

От област Габрово присъстваха синдикални лидери в предприятия и организации от различни браншове. Събитието е едно от поредицата такива в страната, които синдикатът провежда с цел представяне на електронната платформа.

По своята същност „Електронният синдикат” представлява специализиран интернет портал, който ще дава огромен обем от информация и услуги, насочени към синдикалните членове – консултации по трудови, социални и осигурителни права, информация, относно действащи колективни трудови договори, предстоящи обучения и квалификационни курсове, организирани от КНСБ, подаване на заявления за членство в Националната взаимоспомагателна каса на КНСБ, калкулатори за обезщетения, работни заплати и още много други персонални услуги. Ще има възможност за правене на анкети он-лайн, както и форум, в който синдикалните членове да правят свои коментари.

Синдикалните членове, ползващи интернет платформата ще могат да повишат своята информираност като се запознаят със становищата на КНСБ по въпросите за икономическата и финансова политика, заплащането на труда и пазара на труда.