Пешеходните пътеки в областта са проверени, констатираните несъответствия следва да се отстранят в най-кратък срок
Пешеходните пътеки в областта са проверени, констатираните несъответствия следва да се отстранят в най-кратък срок / Областен управител Габрово

Всички пешеходни пътеки в урбанизираната и извън урбанизираната територия на всяка една община от територията на област Габрово са проверени от специално създадени комисии с участието на представители на: Областна администрация – Габрово, общинските администрации на общините Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево, Областна дирекция (ОД) на МВР, сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Габрово, Областно пътно управление Габрово и Председателите на общинските комисии по безопасност на движението по пътищата в общините.

Млад шофьор блъсна 6-годишно дете на пешеходна пътека

Комисията провери състоянието на пешеходните пътеки и съответствието им с изискванията за сигнализация на пътищата с пътната маркировка, пътни знаци и условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях.

Внимавайте за деца с велосипеди на пътя, съветват от полицията след инцидент в Габрово

Основните изводи и препоръки са по отношение на широчината на пешеходната пътека, липсващите информационните надписи „погледни“, поставяне на липсващите знаци и осветеността, като приоритетни са местата около детски градини и училища.

Направените препоръки следва да се съобразят и изпълнят в най-кратък възможен срок.