Какво знаем за Споразумението за партньорство с ЕС?
Какво знаем за Споразумението за партньорство с ЕС? / ОИЦ-Габрово

В последните дни на месец май Областен информационен център - Габрово (ОИЦ) проведе информационна кампания посветена на Споразумението за партньорство с открити приемни в градовете Севлиево, Трявна и Габрово.

Информацията изнесе на пресконференция днес Маринела Събева управител на ОИЦ.

Какво знаем за Споразумението за партньорство с ЕС
netinfo

"Анкетното проучване бе част от обща инициатива на мрежата от 28 информационни центрове в България, които популяризират Кохезионната политика на Европейския съюз", коментира Маринела Събева.

Пред медиите тя заяви още:

"Какво представлява Споразумението за партньорство, какво е Европейски проект, Какво е Бенефициент и какво е Оперативна програма са само част от въпросите, които провокираха минувачите.

В откритата приемна бяха разяснени термините, заложени като принципи в работата на европейските институции и свързани с жизненоважни политики като социално включване, зелена икономика, деинституционализация, електронно управление. ОИЦ – Габрово информира за важността на документа, наречен „Споразумение за партньорство”, който задава стратегическите насоки за европейското развитие на страната ни през следващите седем години като пълноправен член на Европейския съюз.

Събитието може да се сметне и като продължение на друга обща инициатива на мрежата, а именно кампанията „Научени уроци“, в която провеждахме обсъждания, кръгли маси и допитвания за предложения за намаляване на административната тежест при кандидатстване, управление и отчитане на проекти с европейски средства. Част от тези събрани от нас предложения са отразени в „Споразумението за партньорство“ и ще се прилагат през следващия програмен период.

Акценти при представянето на СП задължително трябва да бъдат:

Това не е просто един от многото документи, които произвежда администрацията, а фокусът на развитието на България за следващите 7 години като пълноправен член на ЕС.

Той е финансово обезпечен чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

От всички нас (гражданите на България) зависи неговото изпълнение – чрез кандидатстване с проекти по конкретни програми.

Какво знаем за Споразумението за партньорство с ЕС
netinfo

По време на приемните минувачите имаха възможност да си изберат да отговорят на една от 16-те малки анкети, които бяхме подготвили. В урната на ОИЦ – Габрово бяха пуснати общо 75 анкети, като на 58 от тях бяха поставени верни отговори, а на 17 грешни. След пускането на анкетките всеки от участниците имаше възможност да получи разяснение и подробности по въпроса, който е изтеглил.

Бройката на верните отговори показва, че близо 80 % от запитаните са дали верни отговори на зададените въпроси, което е един доста добър процент, предвид факта, че зададените възможни верни отговори често са доста объркващи и подвеждат участниците".