Три училища в областта ще подпомагат ромчета по проект Весел калейдоскоп
Три училища в областта ще подпомагат ромчета по проект Весел калейдоскоп / Дарик Добрич

Три училища в Добричка област ще развиват съвместни дейности в полза на ученици от етнически малцинствени групи по проект, озаглавен „Весел калейдоскоп”. Водеща организация по проекта е ОУ „Добри Войников” в с.Победа, а негови партньори са основните училища „Кл.Охридски” в с.Смолница и „Св.Св.Кирил и Методий” в с.Дончево.

Усилията ще бъдат насочени към учениците от 1 до 8 клас от етническите малцинства в трите училища, техните родители и учители. Основните цели са интегриране на децата от малцинствата за подпомагане на тяхната социална и трудова реализация, подобряване на условията за достъп до образование, развитие и изява на личностните им качества.

Адаптиране към учебния процес на застрашени от отпадане ученици, обучение и подготовка на учители за работа в мултикултурна среда, мотивационни визити с ученици в професионални училища, създаване на клубове по интереси и съвместен празник „Три етноса – една цел” са сред предвидените дейности по проекта. Предвижда се той да продължи до ноември 2013г. Финансирането е в размер на над 98 хиляди лева, осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.