Бисер Петков
Бисер Петков / БГНЕС
Споменатата възможност работодателите да плащат до 15 дни от временната неработоспособност през една календарна година не е нова идея, тъй като тя е съществувала в нормативната уредба до 2006 г. Това се посочва в уточнение на Министерството на труда и социалната политика във връзка със зададен на 20.11.2019 г. журналистически въпрос на министър Бисер Петков какви други мерки ще се обсъждат за решаването на проблема с болничните листове.

Съюз за стопанска инициатива: Първите 3 дни от болничните трябва да се поемат от НОИ

В Кодекса за социално осигуряване е съществувала разпоредба, според която работодателите изплащат обезщетения за първия ден или за първите 3 дни от временната неработоспособност, но не за повече от 15 дни за една календарна година.

Министър Петков е посочил още, че като друга мярка за намаляване на злоупотребите с болнични листове е възможността да се върне максималният срок на болничния лист, издаван от личния лекар, от 14 дни на 7 дни непрекъснато. Този срок е бил регламентиран в Наредбата за медицинската експертиза до промяната през 2010 г.

Предлагат лимит на болничните, изплащани от работодател

Министър Петков е припомнил, че такива мерки са действали в законодателството и те следва да се обсъдят в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
 
Пресцентър, Министерството на труда и социалната политика