/ Министерство на правосъдието
Върховенство на правото не може да има там, където достъпът до правосъдие е затруднен за гражданите, които нямат достатъчно средства или са в уязвимо положение.

Това каза в Брюксел министър Крум Зарков в рамките на годишния диалог за върховенството на правото, в който участват министрите на правосъдието на държавите членки на ЕС. Обсъждането на предизвикателствата пред достъпа до правосъдие е част от Съвета "Правосъдие и вътрешни работи" и е от важните теми, по които се обменя опит за добрите практики в отделните държави членки, съобщиха от Министерство на правосъдието.

Зарков: Одобрено е повторно предложението за механизъм за разследване на главния прокурор

Министър Зарков сподели с колегите си основните нововъведения, направени с измененията на Закона за правната помощ и в Закона за медиацията.Крум Зарков изтъкна тяхното значение за улесняване на участието на гражданите и бизнеса в съдебни производства, както и за по-бързо и по-евтино разрешаване на спорове. 

Министрите на правосъдието се обединиха около нуждата да се използват всички налични правни способи за ефективно упражняване на правата на гражданите в съдебните процедури - оптимизиране на сроковете на производствата, облекчаване на съдебните такси, особено за уязвимите категории лица, използване на средствата на медиацията.

Подчертана бе и важната роля на дигитализацията на правосъдието при ускоряване и подобряване на съдебните процедури и достъпа на гражданите до правосъдие.

В рамките на Съвета държавите членки, ЕК и Евроюст потвърдиха отново подкрепата си за действията, предприети в рамките на ЕС за противодействието на безнаказаността на престъпленията, извършени в Украйна.

Високо беше оценена работата на съвместния екип за разследване и изграждане в Хага на Център за подпомагане на разследване на престъплението „агресия“. В центъра се създава база данни, която ще позволи събиране, съхраняване и използване на доказателства за извършени престъпления срещу човечеството.

Следобед дискусиите продължиха по темите за ролята на гражданското общество в защитата на основните права, както и за противодействието на расизма и антисемитизма. В този контекст министър Зарков припомни безпрецедентното единение на правителство, парламент, църква, монархия и общество в България за спасяването на над 48 хиляди евреи преди 80 години.