/ БТА
Министър Велислав Минеков се срещна днес в Министерството на културата с директорите на държавните културни институти в областта на музикално-сценичните изкуства. На инициираната от министъра среща директорите на културните институти разговаряха с него за състоянието и проблемите в сектора.

„Зная, че вече сте провеждали срещи в подобни формати, но с този екип не сте. Ясно е, че положението е много тежко – фактите са тъжни, а анализът - страшен. Но мисля, че сега е по-добре да направим нещо, отколкото нищо. Отворен съм към всякакви предложения”, подчерта министър Минеков. В срещата взе участие и ресорният зам.-министър проф. д-р Борислава Танева.

Ръководителите на културните институти споделиха някои от своите притеснения, свързани с възстановяването на дейността от последиците от пандемията от COVID-19. Изказани бяха мнения по отношение на положителните и отрицателните страни на делегираните бюджети, както и отражението на т. нар. Методика и единните разходни стандарти върху дейността и нормалното функциониране на институтите в областта на музикално-сценичните изкуства.

Велислав Минеков
Министерство на културата

Много от техните директори обърнаха внимание на факта, че финансирането за тях не е добре да се случва по осреднени стойности, а следва да се отчитат спецификите на всеки един културен институт, защото от тях зависи и поддържането на неговата публика. По думите им е необходимо да се вземат предвид фактори като социално-демографския, като сградния фонд, типа населено място, задачите, които си е поставил институтът. А във финансирането да се заложат статична част (заплати и сграден фонд) и динамична част (субсидия върху приходите).

Обсъдена бе и възможността за меценатство, която, по думите на участниците в срещата, не може да се оползотворява добре при сега действащия Закон за меценатството.

Велислав Минеков
Министерство на културата

Дискутирана бе необходимостта от привличането на общините по места към подкрепа на институтите, като бе предложено това да се регламентира и законово, за да има устойчивост. Министър Минеков благодари за предложението за по-широка дискусия и обяви намерението си да покани на среща в по-широк формат зам.-кметовете по култура в страната, за да може да се гарантира провеждането на адекватна национална политика в областта на музикално-сценичните изкуства.

Директорите изказаха и притеснения относно предстоящата 2022 г., която се очертава като изключително трудна за възстановяване на нормалната дейност на пълен капацитет на институтите и завръщането на публиката в тях. Те изразиха надежда, че ще получат възможност да планират спокойно дейността си до края на настоящата година, тъй като и в момента им се налага да извършват разходи, които все още не са сигурни, че ще успеят да бъдат покрити. По думите им е необходимо да има гаранция за заплатите и осигуровките в сектора с визия и по-напред в бъдещето.

В края на срещата бе взето решение всички предложения да бъдат подадени в писмен вид и да бъдат обсъдени на следваща дискусия в Министерството на културата.