Картата на българските диалекти „проговаря
Картата на българските диалекти „проговаря / снимка: БГНЕС

Картата на българските диалекти, изработена от екип от учени от Института за български език при БАН, вече включва и звукови записи на диалектни говори от различни региони. Тя ще бъде представена днес в София, съобщиха организаторите.

Сред диалектите и автентичните говори, които картата съдържа, са дори такива, които отдавна не са в държавните граници, но някога са били български територии, като например части от Беломорието, Македония, Северна Добруджа, Западните покрайнини и други, отбелязва БГНЕС.

Събитието е организирано по проекта "Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика", бенефициент на който е Институтът за български език при БАН.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Финансирането е по схемата за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени" на Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" към МОН.