Глобяват ТЕЦ-овете в „Марица-Изток” за обгазяването на Гълъбово
Глобяват ТЕЦ-овете в „Марица-Изток” за обгазяването на Гълъбово / снимка: BGNES

На трите топлоцентрали в енергийния комплекс „Марица-Изток” ще бъде наложен максимално допустимият размер на глобите, предвидени в Закона за нарушенията и наказанията, във връзка с обгазяванията на Гълъбово на 6 и 7 февруари. Това съобщи директорът на РИОСВ - Стара Загора инж. Пенка Начева, цитирана от БТА.

В рамките на два дни (6 и 7 февруари), 9 пъти беше превишена праговата стойност на средночасовата норма от 350 микрограма/ куб.м., за съдържание на серен диоксид във въздуха на община Гълъбово.

Трудно е да се определи точно какъв е приносът на всяка централа за замърсяването на въздуха, тъй като вредните емисии се припокриват, уточни Начева.

„Брикел” ЕАД, ТЕЦ „Марица-Изток 2” и ТЕЦ „Марица-Изток 3” се глобяват с по 120 000 лева за неспазване на комплексните разрешителни за работа и за неизпълнено предписание на екоинспекцията за намаляване на мощностите. Това е станало след консултации с Министерството на околната среда и водите и ресорния министър Джевдет Чакъров, уточниха от РИОСВ.

Съставени са актове и са уведомени операторите на централите. Утре изтича срокът, в който те трябва да подпишат санкциите. Ако не го направят, до края на месеца ще бъдат издадени наказателните постановления по административен път. Инж. Начева съобщи още, че от петък насам няма отклонения от показателите за чистота на атмосферния въздух в комплекса „Марица-Изток”.