/ БГНЕС, архив
Група експерти в областта на правото, политическите науки и икономиката създаде Изследователски център за Нова Европа. Организацията е неправителствена и неполитическа и си поставя за цел да бъде експертна платформа за идеи и анализи, насочени към отхвърляне на неолибералния модел на глобализация, укрепване на националната държава и дълбока реформа на Европейския съюз в тази посока. Ще допринася в обществената дискусия и със свое онлайн списание novaevropa.online.

Центърът ще взаимодейства и ще обменя идеи със сродни неправителствени структури в САЩ, стоящи зад политиката на президента Доналд Тръмп.

Учредители на Изследователския център за Нова Европа са Борислав Цеков, доктор по конституционно право, Румен Гълъбинов, икономист, Стефан Гайдарски, доктор по наказателно право, Петър Кичашки, юрист, Ивилина Алексиева, юрист и консултант по изборни системи на международни организации, Петко Петков, доктор по социология, богословът Васил Гергински и общественикът Атанас Черешаров.

Как Пулицър се превърна в пропагандно оръжие срещу Тръмп

В мисията на изследователския център се подчертава, че неолибералният модел на глобализация е довел света до всестранна криза. Ерозията на националната държава и изграждането на глобален пазар без административни и политически ограничения предизвикаха остри социално-икономически напрежения, заявяват експертите. Фетишизирането на пазара доведе до задълбочаващи се социални неравенства и регионални дисбаланси.

Изнасянето на все повече власт и суверетитет от националните държави към отдалечени от демократичния контрол на гражданите наднационални органи, изправи съвременния свят пред редица нови въпроси за самата същност на демокрацията. През последните години тези процеси провокираха обществена, политическа и интелектуална реакция в Европа и Америка. Политическо доверие за управление в редица държави получиха демократични алтернативи, които отхвърлят неолибералната и глобалистка матрица, налагана няколко десетилетия като единствено възможна посока за развитие на икономиката и международната система. Идеологическият обрат в управлението на САЩ при администрацията на президента Доналд Тръмп даде тласък и необходимата обществено-политическа легитимност на тенденцията за преодоляване на неолибералния модел.

Все в тази посока е и промяната в геополитическата арихтектура на света – от еднополюсен свят, доминиран от САЩ, в многополюсен свят, където основните процеси се регулират на базата на динамичните противоречия, конкуренция и взаимно сдържане на трите суперсили – САЩ, Русия и Китай.

В “Нова Европа” са убедени, че пораженията, които неолибералната матрица е нанесла на българската публичност, са преодолими и центърът има амбицията да допринася за смислен обществен диалог в тази посока.