В Свищов започнаха дейности по укрепване на ерозирал скат

В Свищов започнаха дейности по укрепване на ерозирал скат застрашаващ сигурността на няколко жилищни сгради
В Свищов започнаха дейности по укрепване на ерозирал скат застрашаващ сигурността на няколко жилищни сгради / Община Свищов
Със средства в размер на 159.646 лв. без ДДС,  осигурени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към министерския съвет, започнаха дейностите по укрепване на ерозирал скат намиращ се в УПИ VI, квартал 206, гр. Свищов.

За срок от 60 календарни дни фирмата изпълнител ще извърши строително-монтажните дейности, с което като резултат се очаква овладяването на ерозионния процес и стабилизирането на откоса, както и осигуряването на сигурността на жилищните сгради, намиращи се под и над него.

Кметът на Свищов Генчо Генчев пожела успех на работниците и подчерта, че ще се следи за качественото изпълнение на инвестиционния проект, чиято цел е  противодействие на свлачищните процеси  и сигурност на близко живущите граждани.