/ Община Горна Оряховица
Във връзка Указ № 53 на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май, на територията на Община Горна Оряховица са определени секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, както следва:

Променят се местата на няколко избирателни секции в Горна Оряховица

- секция № 040600004, Горна Оряховица, Клуб на пенсионера, ул. „Вичо Грънчаров“ № 19;

- секция № 040600005, Горна Оряховица, СУ „Георги Измирлиев“, ул. „Ангел Кънчев“ № 17;

- секция № 040600014, Горна Оряховица, Клуб на инвалида, ул. „Патриарх Евтимий“ № 4;

- секция № 040600016, Горна Оряховица, ДАСП, ул. „Патриарх Евтимий“ № 5;

- секция № 040600025, Горна Оряховица, Сграда в двора на общината, пл.„Георги Измирлиев“ № 5;


Всяка от посочените избирателни секции разполага с достъпно място за паркиране на автомобили на избиратели с увреждания.

Разпределиха местата в секционните избирателни комисии в Община Горна Оряховица

Заявки за помощ в деня на изборите за членове на Европейския парламент от Република България за избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да се правят на телефон: 0618/2-21-50, както и на адрес: Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев“ № 5 - сградата на общината, считано от 07:00 часа, на 26 май.