Центърът за подкрепа за личностно развитие в Горна Оряховица отново предлага безплатни занимания за лятната ваканция

Центърът за подкрепа за личностно развитие отново предлага безплатни занимания за лятната ваканция
Центърът за подкрепа за личностно развитие отново предлага безплатни занимания за лятната ваканция / Община Горна Оряховица

Центърът за подкрепа за личностно развитие в Горна Оряховица и тази година предлага безплатни занимания за лятната ваканция. Учебните форми ще обхванат деца на възраст от 7 до 18 години. Децата могат да се включат в занимания по Музикални дейности, Приложна електроника, Източно – православно религиознание, Народно пеене, Екология, Изобразително изкуство и индивидуално обучение по духови музикални инструменти. Заниманията ще се провеждат всеки работен ден от 09.00 ч. до 13.00 ч. през периода от 01.07.2019 г. до 13.09.2019 г. в ЦПЛР. Информация за графика на провеждане на летните дейности може да се получи на място в ЦПЛР или от сайта на институцията: www.odk.gorna.net.

Поради големия интерес на децата за занимания през лятото и ограничения капацитет на работните места, максималния брой участници в група е ограничен до 15. Бройката в различните групи ще бъде запълвана по реда на записване. Желаещите да участват в летните занимания могат да се запишат до 28 юни в ЦПЛР, ул. „Мано Тодоров” № 5 (приземен етаж на Младежки дом) при съответния ръководител на учебна група.

Заявления за участие в дейностите на ЦПЛР през следващата учебна година могат да се получат на място или да се изтеглят от сайта на ЦПЛР: www.odk.gorna.net

Подаването на заявленията става на място в Центъра за подкрепа за личностно развитие от 15.05.2019 г. до 30.09.2019 г.