2 са закритите училища в областта, 18 са свободните учителски места

училище
училище / Dariknews.bg, архив
Готови ли са училищата в област Велико Търново да започнат новата учебна 2017/2018 година? Има ли все още свободни работни места за учители, както и има ли училища, които няма да започнат учебен процес, тъй като са закрити? На тези и още въпроси ни отговори началникът на Регионалното управление на образованието инж. Розалия Личева.
 
Г-жо Личева, как върви подготовката на учебните заведения в област Велико Търново за новата учена година?
Предстои началото на новата 2017/2018 година и както всяка година училищата и детските градини са в трескава подготовка. Общинските администрации също, тъй като има много общински училища, в които текат ремонти. Мога да спомена няколко направления, по които се подготвяме за новата учебна година. Едно от тях е осигуряването на задължителна документация и учебници. Към настоящият момент задължителната документация за началото на годината е доставена в училищата, а учебниците продължават да се доставят от доставчиците и към 13 септември ще бъдат осигурени всички учебници за всеки клас. По отношение на санитарните условия трябва да спомена, че вървят и проверките за санитарни разрешителни от Регионалната здравна инспекция по общини. Те също до 13 септември ще приключат. По отношение осигуреността с горива – от 85 училища и 73 детски градини имаме информация, че са осигурени горивата. В две училища предстои ремонт на отоплителната инсталация, в едно училище все още тече ремонта и това забавя сключването на договор и едно училище сменя доставчика и също все още няма договор за осигуряване на гориво. Относно обезпечаването на училища и детски градини с учители също искам да спомена, тъй като през целия летен сезон изнасяхме колко свободни работни места са обявени и много хора се интересуват от това. Към днешна дата общият брой на обявените свободни работни места е 18. Важно е да отбележа, че актуални са само обявите, които качваме на сайта на РУО-Велико Търново, тъй като обявите в другите сайтове са изтекли и не се приемат заявления. Имаме надеждата, че до 15 септември тези 18 работни места ще бъдат заети, тъй като те са по едно в различните населени места и са за различни специалности. Има места за възпитатели в детска градина, начален учител, учител по български език и литература, по руски език, по испански език, по биология, за професионална подготовка и т.н. Тоест тези работни места са по едно. Най-много – 4 са за учител по математика и информатика, за които се приемат заявления, но днес е последният срок за подаване на заявления. Надяваме се, че няма да имаме проблем с назначаване на правоспособни учители в училищата и детските градини в област Велико Търново. По отношение на ремонтните дейности – в 62 училища и детски градини са извършени ремонти през лятото. В своята голяма част те са приключили преди 1 септември, но има и някои училища, в които все още продължават. Това са: СУ „Николай Катранов“ в Свищов, където правят ремонт на физкултурния салон; СУ „Цанко Церковски“-Полски Тръмбеш и СУ „Георги Измирлиев“-Горна Оряховица, където  правят ремонт на спортни площадки; ОУ „Елин Пелин“ в село Първомайци, където правят частичен ремонт на покрива; СУ „Емилиян Станев“, където правят ремонт на училищния стол; ОУ „Петко Славейков“, където правят ремонт на покрива; Свищовската професионална гимназия „Алеко Константинов“, където правят достъпна архитектурна среда. Крайните срокове за приключване на ремонтите дейности са до 15 септември. Надявам се, че изпълнителите ще спазят уговорките, които имаме и няма да има проблеми с началото на учебната година.
 
Можем ли да кажем с колко ученици започва новата учебна година във всички училища в областта?
Не можем да кажем с точност, тъй като информацията, с която разполагам е от края на предходната учебна година. Информация за тази учебна година ще съберем на 15 септември. В момента много интензивно работи механизма за съвместни дейности за обхващане и задържане на учениците в училище. Надявам се, че броят ще бъде различен от информацията, която имаме от края на миналата учебна година. В момента продължава и процедурата за утвърждаване на приетите ученици в 8-ми и 9-ти клас. До два дни ще бъдат утвърдени и списъците с приетите ученици. Стартират и дейностите по проекта „Твоят час“, в който физическите лица и организациите, които предлагат занимания по интереси, до 15 септември трябва да се регистрират в платформата на проекта, за да могат да бъдат потърсени от учениците и учителите до края на месец септември. 
 
Ясен ли е броят на първокласниците в областта и има ли нови разкрити паралелки в основните училища?
За 1-ви и за 5-ти клас има училищен прием, съгласно действащия Закон за предучилищно и училищно образование. В момента събираме информацията за окончателно записаните ученици в 1-ви клас. Информацията ми към момента е до края на месец юни, но тя не е пълна. Въпреки това, тенденцията е ясна – броят на децата се движеше около 2000 в началото на учебната година, а през юни – около 1800- 1900 деца. Тази година през юни имаме 1753 деца, тоест по-малко първокласници. Като брой паралелки, формираните паралелки също са по-малко. От около 100 паралелки, тази година имаме записани ученици само в 93 от тях. Въпреки това има паралелки по населени места с по 26-27 деца, където училището е единствено и класът също е единствен. Там децата в клас ще бъдат малко повече. Иначе системата за прием е общинска и по общини също се опитаха да разпределят децата по начин, който да не позволява да има препълнени паралелки с ученици в  1-ви клас.
 
А има ли деца, които са в задължителната възраст за обучение, но са отпаднали поради някаква причина?
Предполагаме, че има такива и затова е задвижен механизма за обхващане и задържане. Със съвместни усилия всички тези деца, които не са в образователната система ще бъдат посетени на домашен адрес, за да се установи причината, поради която те не са записани в училище и да им се предложат мерки, които биха довели до тяхното връщане в училище.
 
Тоест ще бъдат формирани екипи, които да търсят децата по адрес?
Точно така. Екипите вече са формирани и много интензивно работят на терен от петък. Членовете на екипите, които са представители на училища, детски градини, полиция, социални служби и общини вече са информирани и посещават домашни адреси.
 
Какво се случва с родителите и учениците ако въпреки разговорите с мобилните екипи, отново отказват да ходят на училище? Има ли глоби или други санкции?
Да, със сигурност ще има санкции, които ще са в различни правомощия. Едни са правомощията на полицията – те са регламетирани по закон, други са правомощията на Дирекция „Социално подпомагане“ и мерките, които предлагат те са в техните правомощия и т.н. Ще се привличат и медиатори, за да убеждаваме родителите, че децата трябва да посещават училище. Училището ще предлага занимание и наблюдение на посещението на тези ученици, които са в България и не посещават редовно училище. Така че мерките са комплексни и всеки според правомощията си ги изпълнява. Те ще бъдат задвижени след 15 септември, когато тези деца трябва да бъдат в училище и за тях ще осигурим по-специален режим на наблюдение и информиране между институциите, за да знаят какво точно се случва и какво е необходимо според нуждите на всяко дете.
 
В заключение няма как да не Ви попитам дали има закрити училища в областта. Училището в Караисен бе предложено за закриване от Общински съвет-Павликени, но министърът на образованието не прие това искане, тоест това училище ще работи и през настоящата учебна година. В тази връзка – има ли училища в област Велико Търново, които няма да отворят врати за учениците на 15 септември?
В област Велико Търново има две закрити училища – Основното училище в село Страхилово, община Полски Тръмбеш и Основното училище в село Горско Ново село, община Златарица. В община Горна Оряховица се сливат две професионални гимназии – Професионална гимназия по селско стопанство „Боруш“ се влива в Професионална гимназия по хранителни технологии "Проф. д-р Асен Златаров". Имаме и две преобразувания на двете Помощни училища в Община Велико Търново – в село Ново село и в град Велико Търново. Те се преобразуват в Центрове за специална образователна подкрепа и вече няма да са в списъка с училища, а ще са в списъка на институции, които работят с деца със специални потребности. Това са по-сериозните промени, вследствие на които училищата в област Велико Търново от 90 стават 85.
 
Малкият брой ученици ли е основната причина за закриване на тези училища?
Точно така. Основната причина е много малкият брой ученици и съответно невъзможността за сформиране на класове, огромните нужди за дофинансиране, качеството на образованието и т.н. Много са комплексни причините, които водят до закриване на училищата.