Поетът Валери Станков осъди скандална дама за плагиатство
Поетът Валери Станков осъди скандална дама за плагиатство / Личен архив, Фейсбук

Стихотворението „Сняг” на варненския поет Валери Станков вече е обезвъзмездено, става ясно от личния профил на твореца във Фейсбук.

Преди няколко дни Софийски градски съд е постановил Рита Генадиева Николова и издателят й „Българска книжарница – Трендафил Василев” да изплатят общо 5000 лева на ищеца и 500 лева разноски по делото за претърпени неимуществени вреди от нарушение на авторското му право върху стихотворението „Сняг".

Рита Генадиева публикувала стихотворението като свое в стихосбирката си „Шепа нежност", а след това го прочела и на литературна сбирка в Дома на писателите във Варна, представяйки го като собствена творба.

Преди година Блиц публикува интервю с Рита Генадиева, като я представи по следния начин: Колоритната и шармантна 56-годишна дама от плевенското село Крета е трудна за описване и вероятно кориците на дебел роман ще се видят тесни за разностранните й проявления и таланти. Проститутка, строител, печатар, преводач, учителка, поетеса, плагиат... Това са само семпли щрихи, оформящи мегаскандалния лик на безспорната ъндърграунд звезда.

Решението на СГС в полза на ищеца Валери Станков подлежи на обжалване пред САС в двуседмичен срок от съобщението до страните.

Стихотворението, което дамата представя като свое:

Чайките сноват като попарени.
Плажът спи набръчкан под снега.
А вълната сякаш блъска зарове –
камъни търкаля по брега.
Чорлава се вдига, още сънена
светлината – къса струйка дим.
Да поседнем малко върху дънера –
за последно да си помълчим.
Или да попитаме медузите,
огъня – в нозете ни изтлял,
биха ли се взели за съпрузи
някоя скумрия и корал?
Нейде ако бях те срещнал вчера…
Но така е – времето лети.
Закопчавам якето уверено.
Свиваш устни и си тръгваш ти.
И защо сега да се нервираме?
Любовта ни хвана ли ръжда?
Как е кратко нейното умиране! –
въглен, хвърлен в морската вода.

Ето и пълният текст от личния профил на варненския поет:

ЖЪЛТ КАРТОН ЗА ВСИЧКИ ЛИТЕРАТУРНИ ПЛАГИАТИ!
РЕШЕНИЕ N 758 В ИМЕТО НА НАРОДА
София 21.05. 2014 г. СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО, VI-2 състав, в публично заседание на седми март през две хиляди и четиринадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА
в присъствието на секретаря Веселина Христова, като разгледа
докладваното от съдия Христова гр. дело №8788 по описа на СГС за
2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявени са обективно и кумулативно съединени искове с правно
основание чл.94 вр. с чл.94 ЗАПСП.

Ищецът Валери Петров Станков твърди, че е автор на
стихотворението „Сняг", публикувано през 1991г. от Издателска къща
„Български писател" като част от стихосбирката му „Остави ме, любов
стихове". През 2007г. ответницата Рита Генадиева Николова и ответникът
„БЪЛГАРСКА КНИЖАРНИЦА-ТРЕНДАФИЛ ВАСИЛЕВ" ЕТ издават
стихосбирката на Рита Генадиева „Шепа нежност", в която на стр.51 е
публикувано стихотворение със заглавие „Сняг".

При сравнение на двете стихотворения е видно почти пълното плагиатство от страна на Рита Генадиева, изразяващо се в пълно заимстване на заглавието; първия куплет; първите три строфи от втория куплет; втора, трета и четвърта
строфа на четвърти куплет и целия пети куплет. Цялостният облик на
творбата на ищеца е възпроизведен във форма и звучене в творбата,
публикувана от ответниците като творба на Рита Генадиева. Направени са
незначителни промени в по една строфа на втори и четвърти куплет и е
изпуснат трети куплет.

Плагиатството, както и последващото издаване и разпространение на стихосбирката на Рита Генадиева, нарушават интересите и личното достойнство на ищеца като автор, предвидприсвояването на резултата от творческия му труд. За претърпените неимуществени вреди от нарушението на авторските му права ищецът претендира солидарното осъждане на двамата ответници да платят сумата 2 500.00 лева, подробно уточнена в молба от 24.01.201З г.

На 08.03.2012г. ответницата Рита Генадиева Николова използва
отново процесното стихотворение „Сняг" по време на литературно четене
в Дома на писателите, гр.Варна, където го прочита като своя творба. Този
факт е отразен и в пресата.

ДОТУК С ФАКТОЛОГИЯТА.
ЕТО ГО И РЕШЕНИЕТО НА СЪДА:

ОСЪЖДА Рита Генадиева Николова и едноличен търговец Трендафил
Василев Георгиев с фирма „БЪЛГАРСКА КНИЖАРНИЦА-ТРЕНДАФИЛ
ВАСИЛЕВ", да платят солидарно на Валери Петров Станков, на основание чл.94 ЗАПСП сумата 2 500.00 лева- обезщетение за претърпени неимуществени вреди от нарушение на авторското му право върху стихотворението „Сняг" чрез възпроизвеждането и разпространението му като част от стихосбирката „Шепа нежност" без неговото знание и съгласие, с промени в текста и посочване като автор на Рита Генадиева, ведно със законната лихва от 04.12.2012г. до окончателното плащане.

ОСЪЖДА Рита Генадиева Николова да плати на Валери Петров
Станков на основание чл.94 ЗАПСП сумата 2 500.00 лева - обезщетение за
претърпени неимуществени вреди от нарушение на авторското му право
върху стихотворението „Сняг" чрез прочитането му от Рита Генадиева
като своя творба на 08.03.2012г. по време на литературно четене в Дома
на писателите, гр.Варна, ведно със законната лихва от 04.12.2012г. до
окончателното плащане.

ОСЪЖДА Рита Генадиева Николова и едноличен търговец Трендафил
Василев Георгиев с фирма „БЪЛГАРСКА КНИЖАРНИЦА-ТРЕНДАФИЛ
ВАСИЛЕВ" да платят на Валери Петров Станков на
основание чл.78, ал.З ГПК сумата 500.00 лева разноски по делото, от която
Рита Генадиева сумата 375.00 лева, а едноличен търговец Трендафил
Василев с фирма „БЪЛГАРСКА КНИЖАРНИЦА-ТРЕНДАФИЛ
ВАСИЛЕВ" сумата 125.00 лева.