гугъл таблет
гугъл таблет / / iStock/Getty Images
45 лаптопа, 46 таблета и 14 мултифункционални устройства получиха в края на миналата година деца и младежи, настанени в социални услуги от резидентен тип, делегирани от държавата дейност.

Целта беше да се създадат условия за провеждане на дистанционно обучение, да се подпомогне тяхната самостоятелност и социално включване, припомнят от общинска администрация.

Устройствата са доставени по проект, защитен от община Стара Загора пред Фонд „Социална закрила“ на Министерството на труда и социалната политика, а осигурените средства са 45 хиляди лева.

В Стара Загора устройствата бяха предоставени на деца и младежи без увреждания в 7 Центъра от семеен тип, в 4 Центъра за подрастващи с увреждания и на възпитаници на бившите Домове.

Всички те посещават училища, а устройствата им бяха особено необходими във времето на пандемията и онлайн обучението, което продължава и в момента за някои от тях, обясни началникът на отдел „Здравеопазване и социални дейности“ д-р Антония Тодорова.

Тя посочи още, че през изминалия месец е извършен мониторинг на проекта, на място е било установено, че подрастващите от институциите използват пълноценно предоставените им устройства, което гарантира успешното им включване в дистанционния образователен процес.

Припомняме, че от днес се възобнови присъственият учебен процес за:

- учениците от 1-ви до 4-ти клас и задължителните групи за предучилищно образование;
- учениците, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания;
- учениците от 5-ти до 12-ти клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището;
- учениците от 5-ти до 12-ти клас, при спазване на следния график:

От 12 до 23 април присъствено ще се обучават учениците от 7, 8 и 10 клас.

От 26 до 29 април присъствено ще се обучават учениците от 5, 9 и 12 клас.