награда
награда / ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3
ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ бе отличен с награда от Българската библиотечно-информационна асоциация за подкрепата си към регионалната библиотека „Захарий Княжески“ в Стара Загора през 2019-та година. Това е третата награда от ББИА, която централата получава за успешно реализирани проекти в помощ на културното дело в града.

Даренията, за които компанията получи признанието, са три – изцяло реновираната и  съвременно обзаведена „Тийн зона“, проектът „Лято в библиотеката“ и проект „Създателите“, по който бе обособено специално пространство за STEM-проектиране в зоната за младежи и осигурени над 50 специализирани конструктора.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е партньор на регионалната библиотека в Стара Загора от години. Изцяло ремонтираната и адаптирана за нуждите на младите хора „Тийн зона“ разполага с подходящи книги, списания, интернет връзка, електронни устройства и модерен достъп до знание. През 2019 г. компанията осъществи още два социални проекта в подкрепа на културната институция – проект „Лято в библиотеката“ осигури книги на чужди езици и филми, които обогатиха библиотечния фонд и разшириха кръга от занимания в „Тийн зоната“. С проект „Създателите“ пък в библиотеката се появиха над 50 STEM конструктора, които да подобрят знанията на местните младежи в областта на природните и инженерни науки, изследването на физичните закони, роботиката и технологията на конструиране.