Русенският университет става учредител на HEInnovate Университетски консорциум

РУ
РУ / netinfo

Ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. Христо Белоев предложи създаването на Асоциация на предприемаческите университети по време на международната конференция HEInnovate, посветена на иновациите във висшето образование. Форумът е част от събитията на българското председателство на Съвета на Европейския съюз и събра в Русе повече от 150 представители на академичната общност от европейски университети, предприемачи, политици и екипи от Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ в Европейската комисия. Събитието бе организирано от Европейската комисия в партньорство с Русенския университет и Министерството на образованието и науката.

Партньорски обучителни семинари в първия ден дадоха възможност за установяване на контакти между представители на академичните среди и стартиращи компании от Европа. Участниците се фокусираха върху две от измеренията на HEInnovate: „Подготовка и подкрепа на предприемачите“, с  модератор Емилиян Енев от Startup Factory и „Предприемаческото преподаване и учене“, с модератор д-р Ирина Костадинова от Факултета по бизнес и мениджмънт.

Избраният формат „бързо партньорство” даде възможност на презентатори от Полша, Румъния, Холандия, Хърватия, Ирландия, Унгария, Турция и България да споделят добри практики, да обменят идеи и да получат препоръки за бъдещата си работа от непрекъснато сменящите се участници на масите за дискусии. Разгорещените дебати по време на сесиите и новосъздадените контакти поставиха основата на бъдещи съвместни начинания.

По време на дебата за регионалната перспектива на висшето образование в два панела бяха дискутирани пречките и двигателите, които могат да превърнат иновациите и предприемачеството в реалност. В първата част темата бе „Измерване на влиянието на висшите училища върху иновациите“, като с доклади участваха г-н Коен Джонкърс от Съвместния Център за изследвания към Европейската комисия, д-р Ивана Радонова от дирекция Висше образование в МОН и проф. Даниел Братанов, декан на Факултета по обществено здраве в Русенския университет. Вторият панел бе посветен на въздействието, което оказва висшето образование върху местното и регионалното развитие. Модератор бе г-н Джон Едуардс от Съвместния Център за изследвания, а панелисти - д-р Свилен Кунев от катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ в Русенския университет, Агата Филимон от Североизточна агенция по регионално развитие, Десислава Колева, отдел „Проекти и икономическо развитие“ в Община Габрово и д-р Ан Делуис, University of Orleans, France.

    Вторият ден на форума започна с пленарна сесия в присъствието на зам.-министъра на образованието и науката Петър Николов, Георги Димитров -  зам.-ръководител на звено, Иновации и ОИТ в Генерална дирекция Образование, младеж, спорт и култура на Европейската комисия, зам.-кмета на Община Русе – Страхил Карапчански и доц. Мария Фъртунова от Съвета на ректорите на висши училища в Република България.

В приветствието си при откриването ректорът на Русенския университет – чл.-кор. проф. Христо Белоев заяви, че академичната общност високо оценява привилегията да домакинства форума HEInnovate и да е съорганизатор на конференцията. „Още от 2013 г., когато Русенският университет беше избран от Министерството на науката и образованието за един от петте пилотни български университета, които да се включат в реализацията на проекта HEInnovate за България, прозряхме, че наша мисия е да се наредим сред предприемаческите университети в Европа и да насочим своите усилия към изграждане на култура на предприемачество сред своите студенти и преподаватели“, заяви ректорът. В края на изложението си той анонсира учредяването на HEInnovate Университетски консорциум, в който всички университети и институции, представени на конференцията да станат основатели. „Нашата визия е това да бъде консорциум на институциите за висше образование, които споделят мисията, ръководните принципи и ценностите на HEInnovate“, добави чл.-кор. Белоев.

В обръщението си към аудиторията зам.-министър Петър Николов каза, че конференцията в Русенския университет е заключителното събитие от българското председателство на Съвета на ЕС в сферата на образованието. Той направи отчет на проведените в последните месеци срещи и обобщи, че ключовите резултатите от форума в Русе са изводите за необходимостта от допълнително задълбочаване и стимулиране на сътрудничеството между университетите, предприятията и заобикалящата среда.

Идеята за учредяването на HEInnovate Университетски консорциум бе приветствана от г-н Георги Димитров, както и от доц. Фъртунова. Пленарен доклад изнесе проф. Славица Сингер – Председател по предприемачество към ЮНЕСКО и преподавател в Университета Щросмаер в Осиек, Хърватска. Тя представи опита, който има нейният екип и подчерта важността на сътрудничеството между партньорите в HEInnovate.

    Депутатът в Европейския парламент и създател на програмата А.L.E.C.O - г-н Андрей Новаков се включи в дебата за дигиталната трансформация на университетите. Той коментира, че трябва да се намали бюрократичната тежест при финансирането на иновативни проекти и идеи, но в същото време трябва да се търси баланс между защитата на средствата на данъкоплатците и достъпа до финансов ресурс на предприемачите. Останалите участници - Изабел Шюнеман от Университетския форум по дигитализация, проф. Андрю Зони от Университета в Торонто и Рахул Бансал - зам. директор Образование, Climate – KIC споделиха своя опит и подчертаха, че компютрите са само средство за решаване на проблемите, но по-важни са човешкият фактор и фирмената култура. Проф. Ангел Смрикаров – директор на Центъра за иновативни образователни технологии в Русенски университет - представи Проекта на национална програма за дигитализиране на образованието, който вече има широка национална и международна подкрепа.

В края на двудневната конференция бе обявено осмото - дигитално измерение на инструмента HEInnovate. То ще допълва съществуващите седем - лидерство и управление; организационен капацитет; преподаване и учене; пътеки за предприемачи; сътрудничество между университетите и бизнеса; интернационализация на институциите и измерване на въздействието.