/ Дарик архив
Наближава крайният срок за подаване на коригираща декларация от физическите и юридическите лица, съобщиха от приходната агенция. Гражданите и фирмите имат възможност веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, който са декларирали пред НАП с годишната данъчна декларация. Последният ден, в който това може да се направи, е понеделник.
 
Процедурата става с подаване на еднократен коригиращ документ след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация. Той се подава до 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната. Тъй като през тази година 30 септември е в неделя, срокът за подаване на формуляра е 1 октомври.
 
Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на държавната агенция на цената на един градски разговор или в сайта на НАП.