/ / iStock/Getty Images
Медицинска апаратура е закупена през тази година в Диагностично-консултативен център III в Плевен. Това е записано в отчета за деветмесечието на управителя на общинското дружество, д-р Николай Хинков, внесен за разглеждане в Общинския съвет на Плевен.

За малко над 15 000 лв. са осигурени ЕКГ апарат, апарат за магнитотерапия, уред за раздвижване на ръка и микроскоп. През 2021 г. в бизнес програмата на дружеството са заложени 36 000 лв. за инвестиции, се отбелязва в отчета.

Медици и строители са сред най-търсените кадри на пазара на труда в страната

От медицинския център посочват ръст на разходите, сравнено със същия период на миналата година, като това се дължи най-вече на средствата за заплати и осигуровки на персонала, следвани от тези за материали - консумативи, рентгенови филми, реактиви и други.

Приходите също се повишават - с 268 000 лв. или с 21.7 на сто спрямо същия период на 2020 г. И през тази година продължават ремонтите на сградата на центъра, построена преди повече от 30 години.

Подменена е дограмата на рентгенов, детски, очен, дерматологичен и неврологичен кабинети и са обновени. Стойността на дейностите е 18 000 лв. От ДКЦ III посочват в отчета, че е необходимо да бъде реализиран проектът за енергийна ефективност като коментират, че това може да стане чрез европейско финансиране, с което да се ангажира Общината като собственик на капитала на дружеството.

Управителят д-р Хинков отбелязва, че основният източник на финансиране на ДКЦ-то са приходите по договор с РЗОК. Той отчита обаче, че недофинансирането на доболничната помощ е пречка за внедряване на съвременна апаратура и малък ръст в доходите на медицинския персонал.

"Поради тази причина не могат да се задържат младите медицински специалисти и въпреки, че Плевен е университетски град, липсата на млади кадри се усеща чувствително", коментира д-р Хинков.
БТА