Административен съд Кюстендил
Административен съд Кюстендил / Дарик- Кюстендил
В Административен съд – Кюстендил е образувано адм. дело №526/2019г.   по жалба на Владислав Кирилов Лехчански,  като пълномощник на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, със седалище в гр.София, район „Възраждане“, бул.“Христо Ботев“ №111 с председател и представляващ партията Костадин Тодоров Костадинов срещу Решение №215/29.10.2019г. на ОИК – Кюстендил, с което е обявен за избран за кмет на Община Кюстендил, област Кюстендил Петър Георгиев Паунов. Релевират се основания за оспорване по чл.146, т.4 и т.5 от АПК. Нарушението на закона, поради неправилното му прилагане, се свързва с нарушаване на правилата за провеждане на предизборната кампания, както следва:
1/завоалирано провеждане на предизборна агитация в полза на кандидата Паунов в общинските институции, предприятия и търговски дружества,
2/поставени агитационни материали в полза на кандидата Паунов на витрините на всички търговски помещения, заведения и магазини – при страх на собствениците свободно да заявяват волята си, че не подкрепят лицето,
3/непредоставяне от регионалните телевизионни и радиоцентрове на БНТ и БНР на възможност за безплатни диспути за кандидатката на партията,
4/липса на социологически проучвания в общината, посредством които да се съпоставя т.нар. избирателна подкрепа за кандидатите за кмет,
5/електронно допитване под формата на сондаж в интернет сайт на 23.10.2019г., което се различава от предварителните прогнозни резултати след края на изборния ден и
6/срив в информационната система на ОИК в ранните часове на 28.10.2019г., след който са изнесени други данни за резултата от избора.
Несъответствието с целта на закона е във вр. с чл.3, ал.1 от ИК и принципите по чл.7 и чл.8 от АПК.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 12.11.2019 г. от 09:00 часа.