/ iStock/Getty Images
Работещи в обувен цех в Дупница са получили една забавена заплата, съобщават от пресцентъра на Главната инспекция по труда - ГИТ.

Област Кюстендил е на 25-то място по показателя средна брутна заплата в страната

В съобщението се уточнява, че днес, по инициатива на дирекцията "Инспекция по труда" - Кюстендил, е била направена среща с управителката на обувен цех в Дупница за изясняване на бъдещето на предприятието, след като агенцията се е самосезирала от публикации в медиите за евентуално изнасяне на машини с цел прекратяване на дейността му.

Управителката е уверила, че те са изнесени, за да се подновят съоръженията. Предприятието е получило голяма поръчка и се очаква само доставка на материалите, за да възобнови производството в началото на юни. Информацията е била предоставена и на представители на работниците.

От началото на май до 4 юни по-голямата част от персонала е в неплатен отпуск, за което са представени подписани лично искания. Някои работници са напуснали поради неизплатени възнаграждения.

С около 500 са се увеличили безработните в Дупница през април

Поради възникнали проблеми с изплащането на възнагражденията в предприятието с италианска собственост, ГИТ осъществява постоянен контрол от февруари. Благодарение на намесата на контролните органи на агенцията неизплатената част от заплатата за февруари вече е платена на работниците и служителите.

Работодателят дължи възнагражденията за март, а от 25 май изискуема е и заплатата за април. Дадени са задължителни за изпълнение предписания с кратки срокове, според които и двете възнаграждения трябва да бъдат изплатени в рамките на юни.

НОИ осигурява онлайн достъп на работодателите с данни за изплатените компенсации

Ако работодателят не изпълни предписанията, Инспекцията по труда ще се възползва от правомощието си да инициира производство по несъстоятелност заради забавени възнаграждения на поне една трета от работниците и служителите за повече от два месеца. През юни предприятието ще бъде в тази хипотеза по отношение на заплатите за март.
БТА