/ iStock/Getty Images
Над 125 са подадените заявления за регистрация на профил или за достъп до електронно дело в съдилищата от Кюстендилски съдебен окръг, съобщиха от съда. Окръжният съд в Кюстендил и районните съдилища в Кюстендил и Дупница са сред свързаните с портала съдилища в страната.

Съдилищата в Кюстендил възобновяват от утре разглеждането на делата

"Резултатите показват, че електронното правосъдие работи и набира популярност. Само за ден / на 28 май/ в Районния съд в Дупница са постъпили пет заявления. Порталът за достъп до електронните съдебни дела, е особено ефективен в условията на извънредна епидемична обстановка.

Съдилищата от Кюстендилски съдебен окръг призовават страните по делата да подават заявления за регистрация и създаване на личен потребителски профил, от което се възползват вече много адвокати, и заявления за достъп до електронно дело и електронно призоваване", каза председателят на Окръжен съд-Кюстендил, съдия Пенка Братанова.

За времето от 1 декември 2019 година до 28 май 2020 в Районния съд в Дупница са подадени 18 заявления за създаване на личен профил и 52 заявления за достъп до електронно дело.

Мъж отива в затвора за хулигански действия и системно следене на жена в Кюстендил

Справката в Районния съд в Кюстендил показва, че от 31 юли м.г. до момента са подадени 16 заявления за създаване на личен профил и 21 за достъп до дело по електронен път. Постъпилите заявления в Окръжния съд в Кюстендил са 21.