Тържествено заседание на Общински съвет Кюстендил
Тържествено заседание на Общински съвет Кюстендил / Дарик- Кюстендил
 Възнагражденията на кмета на община Кюстендил,председателят на Общински съвет, общинските съветници и  кметове на кметства ще бъдат гласувани на заседание на местния парламент днес. Съветниците ще гласуват решение за утвърждаване на общата численост и структура на общинската администрация.
Част от населените места, съгласно измененията на Изборния кодекс, нямат избираеми кметове. Това налага да се промени общата численост на общинската администрация, в частта на кметове на кметства и кметски наместници. Общата численост на администрацията става 225 души. До сега тя беше 223. 35 са кметските наместници, а кметовете на кметства са 17.
Местният парламент ще приеме и докладна за възнагражденията на общинските съветници ,които са 50% от средното брутно възнаграждение на администрацията за съответният месец.
Съветниците ще гласуват и възнагражденията на кметовете на кметства. Най-високо е възнаграждението на кмета на село Слокощица – 1155 лева, а най-ниско е на кмета на село Раждавица – 736 лева.Кметът на с.Копиловци получава 1144 лв., на Жабокрът-1100 лв.,на Жиленци-998 лв., Коняво-913 лв., Соволяно-975 лв.,Багренци-965 лв, Жиленци- 923 лв.
 
Две маломерни паралелки в  VI OУ „Св. Паисий Хилендарски“ ще гласува Общински съвет Кюстендил.Под необходимият минимум ще са паралелките 7 „а“ и 7 „б“ клас.В тях ще се обучават по 17 ученика.
1 лев за километър пробег ще бъде максималната дневна тарифа за таксиметров превоз в Кюстендил през 2020 г.
Докладната записка за минималните и максимални цени на таксиметровия превоз, както и за броя на таксиметровите автомобили които могат да работят на територията на общината, ще бъде гласувана на заседанието на 10 декември. Максималната нощна тарифа е 1,20 лева за километър пробег.
Минималната дневна тарифа е 0,70 лева за км, а за нощната тарифа – 0,80 лева за километър пробег.
 500 са регистрираните таксиметрови автомобили, които  работят на територията на общината.