149 безработни са започнали работа през юли чрез Бюро по труда- Кюстендил
149 безработни са започнали работа през юли чрез Бюро по труда- Кюстендил / Дарик Нюз,архив
155 работни места са заявени на територията на ДБТ  Кюстендил през месец юни- на първичен трудов пазар 147 работни места и за субсидирана заетост – 7 работни места.         

Най-много от заявените свободни работни места  са в секторите, преработващата промишленост, административни и спомагателни дейности, търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети, хотелиерство и ресторантьорство, държавно управление и  др.
  На територията на района, обслужван от ДБТ Кюстендил през м.юли 146 са постъпили на работа  безработни лица, от тях:  141 /96.6 %/ са започнали работа на първичен трудов пазар, по програми за обучение и  заетост и ОП”РЧР” – 5 лица.
 
През месец юли 2019 година в Дирекция “Бюро по труда” Кюстендил продължи реализацията на ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.