Съветници от ГЕРБ и НПО ще подобряват сътрудничеството между младите хора и местната власт
Съветници от ГЕРБ и НПО ще подобряват сътрудничеството между младите хора и местната власт / ПП ГЕРБ

Трима от най-младите общински съветници от ГЕРБ-Габрово Грета Господинова-Станева, Бянка Рачева и Анчо Анчев и представители на младежки неправителствени организации – Сдружение „ИМКА“, Фондация „Градище“, Фондация „Габрово – преди и сега“, Сдружение „Социален диалог 2001“ и Сдружение „Габрово сошъл“ се обединиха около комплекс от мерки и общи усилия, с които да подобрят сътрудничеството между младите хора и местната власт.

Това стана по време на дискусионната среща на тема „Ефективно сътрудничество между младите хора, младежките организации и отговорните за младежката политика с цел насърчаване на активна гражданска позиция, социално приобщаване и солидарност на младите хора", която беше организирана по инициатива на общинските съветници от ГЕРБ по повод Международния ден на младежката солидарност. Идеята на общинските съветници е да поставят на дневен ред проблемите и предизвикателствата пред младите хора в Габрово и да дадат начало на ползотворно сътрудничество с младежките неправителствени организации в подкрепа на младите.

По време на срещата Антоанета Янкабакова – директор на ИМКА – Габрово, акцентира върху ползите, които има Програмата за финансиране на младежки проекти на Община Габрово, въпреки сравнително скромния ресурс, поради което е важно да бъде отново отворена за кандидатстване. По думите й тази програма осигурява възможност на младите габровци да се научат да изготвят проекти, с които да получат финансиране, за да осъществят своите идеи, прави ги съпричастни към града, в който живеят и ги стимулира да бъдат активни.

Светла Пенева от Сдружение „Социален диалог“ подкрепи позицията на ИМКА като изрази надежда, че през тази година Програмата за финансиране на младежки проекти действително ще бъде отворена за кандидатстване, тъй като през 2017 това не се е случило. Янкабакова и Пенева призоваха общинските съветници в бъдеще тази програма да бъде отворена за кандидатстване ежегодно без прекъсване, защото по този начин би могло да се създаде традиция в реализацията на поредица събития с участието на младежи, която да се надгражда с годините.

Мартин Павлов от фондация „Градище“ акцентира върху липсата на кадри за местния бизнес, в това число и специалисти от високотехнологичния сектор. Той обясни, че този недостиг би могъл да се преодолее чрез създаването на Старт ъп компании, които да решават конкретните нужди на бизнеса. В тази връзка Павлов предложи да бъде обмислена идеята за създаване на специален фонд от Община Габрово за финансиране на старт ъп компании.

Даница Янакиева от Фондация „Габрово – преди и сега“ отбеляза, че все повече намалява потребността на младите хора от социални контакти „лице в лице“. Тя подчерта, че в Габрово липсват атрактивни занимания за младите хора и че в тази насока трябва да се работи – организиране на събития, които да предизвикват техни я интерес, както и изграждане на спортни съоръжения като скейт-парк, стени за катерене, велоалеи и др.

Представителите на младежките организации изразиха своята позиция, че образователните институции, родителите и местната власт трябва да подкрепят и насърчават участието на младите в дейността на тези организации, тъй като те осигуряват възможности за неформално образование, което в значителна степен им помага да развиват личностни и организационни умения и компетентности, предприемаческо мислене, необходими за избор на професия и кариерен път, както и за активно включване в живота на общността.

Присъстващите на срещата се обединиха около мерки за подобряване на диалога между младите габровци, неправителствените организации и местната власт, за да могат младите да познават хората, които биха могли да ги подкрепят, за да реализират своите идеи и свободно да могат да се обръщат към тях с предложения. Целта е да бъде изградена подкрепяща социална среда за младите габровци и устойчив и ефективен механизъм за взаимодействие с местната власт.

Всички се обединиха и около идеята за включването на бизнеса в този диалог като основна заинтересована страна от реализирането на младите в Габрово.

Общинските съветници поеха ангажимент да предприемат конкретни действия по набелязаните мерки в подкрепа на младите хора в Габрово. Следващата среща между общинските съветници и представителите на младежките неправителствени организации по въпросите на младите хора ще се проведе през юни.