/ ThinkStock/Getty Images
Поредно дарение от Дома за стари хора в Кронберг, Германия, управляван от г-жа Дагмар Лави, получи община Габрово.

Община Габрово

То е осъществено с помощта на г-жа Мария Витих - габровка, живееща в Германия, и съдържа 5 електрически медицински легла и помощни средства за хора с увреждания.

Габрово има голям културен потенциал

Дарението ще бъде получено от Регионален хоспис и други социални услуги в Габрово.

Община Габрово

В началото на март, домът за стари хора, г-жа Лави и г-жа Витих изпратиха друго дарение за социалните услуги в нашия град.

Габрово спечели „Европейски зелен лист 2021“

Тогава, спрямо нуждите, бяха разпределени 19 медицински легла - електрически и хидравлични, инвалидни колички, домашни потреби и спален текстил.