Множество жалби срещу безплатното саниране и новото 20-процентно самоучастие постъпват при омбудсмана Диана Ковачева.

Ковачева отново е изпратила писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков, до министъра на енергетиката Румен Радев, до министъра на финансите Асен Василев и до изпълнителния директор на Агенцията по устойчиво енергийно развитие Ивайло Алексиев, в което отбелязва постъпилите  жалби и възражения на сдружения на собственици и общини заради отхвърлените проекти за безплатно саниране на жилищни сгради.

Хората са против резултатите от класирането на предложенията за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ за безвъзмездно саниране.

„Гражданското недоволство е масово и засяга широк кръг проблеми – от самото конструиране на процедурата и начина на разгласяването ѝ, до прилагането на всеки един от етапите и обявяването на резултатите от класирането“, пише омбудсманът.

Община Плевен изпрати искане до МРРБ за преоценка на неодобрените проекти за саниране

Проф. Ковачева настоява да ѝ бъде предоставена информация за резултатите от извършените до момента проверки, включително и на сертификатите за енергийна ефективност, за нарушенията по конкретни жалби и възражения на сдруженията на собствениците, както и за предприетите мерки за осигуряване на възможността на гражданите за справедливо участие в процедурата по етап I.

Ковачета отбелязва, че все още няма яснота на поставените от нея въпроси в предходно писмо, изпратено на 11 януари 2024 г., в което препоръча провеждането на разяснителна кампания, включително на възможностите гражданите да получат финансиране за постигане на енергийна ефективност на сградите си, както и за подпомагане на участието в процеса на енергийно бедните граждани.

Тя иска да се знае и какви са реалните възможности за осигуряване и на други финансови инструменти за участие - при равнопоставени и недискриминационни условия, на сдруженията на собствениците, които са в резервните списъци за етап II, но нямат финансова възможност за изискващото се 20% самоучастие, но вече са инвестирали средства за енергийно обследване и технически паспорти.


Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня