/ ThinkStock/Getty Images
Огнище на заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците е установено от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в птицеферма в град Славяново, съобщиха от Областна администрация в Плевен.

Взетите проби са положителни. Сигналът е подаден от ветеринарен лекар, обслужващ птицефермата за кокошки носачки, за завишена смъртност по птиците и проява на клинични признаци на заболяването.

В писмо до областния управител директорът на ОДБХ е информирал за ситуацията, както и за предприетите мерки - вземане на проби, поставяне под възбрана за движение на птици на птицевъдния обект, както и намиращите се в трикилометровата предпазна зона още пет промишлени птицевъдни обекта.

Кметовете в 10-километровата зона около огнището са сигнализирани за ситуацията и имат ангажимент да информират населението за необходимост от отглеждане на домашните птици на закрито.

Кметовете трябва да изготвят актуални списъци на личните стопанства, където се отглеждат птици. До края на седмицата ще бъде свикана Областната епизоотична комисия в Плевен.

В обекта са били отглеждани около 99 хил. птици, като съмнението за заболяване сред тях е породено от повишена смъртност. Предстои умъртвяване по хуманен начин и обезвреждане на останалите в животновъдния обект заболели и контактни птици, под официален надзор и по начин, недопускащ разпространяване на болестта, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009.

Около птицефермата са определени: 3-километрова предпазна зона, в която попада Славяново, 10-километрова наблюдавана зона - с. Мечка, с. Коиловци в общ. Плевен; с. Асеново, с. Дебово, с. Новачене, с. Бацова махала в общ. Никопол; с. Трънчовица в общ. Левски и с. Тотлебен в общ. Пордим.

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движения на домашни и други птици, яйца, продукти и странични животински продукти добити от тях, фураж за птици, и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в двете зони.
 
Последното огнище на заболяването в България бе потвърдено преди 7 месеца - през юни 2020 г. В Европа за същия период са обявени 511 огнища на Инфлуенца тип А при домашни птици.

За заболяването Инфлуенца тип А при птиците няма ваксина, напомнят от агенцията. За превенция на разпространението на болестта през ноември 2020 година изпълнителният директор на БАБХ издаде заповед за отглеждане на птиците само в закрити помещение в есенно-зимния период, в който е характерно възникването на заболяването. Важно е също стопаните да спазват мерките за биосигурност в животновъдните обекти и при транспортирането на птиците извън тях.

БАБХ напомня, че птичето месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на Инфлуенца по птиците, не представляват опасност за човешкото здраве при спазване на хигиенните правила за обработка на храни в домакинството.