/ iStock/Getty Images
На този етап няма установено някакво замърсяване на морската вода, нито вследствие на войната в Украйна, нито вследствие на канализации или други замърсявания по брега. Това каза вицепремиерът по климатичните политики и  министър на околната среда и водите Борислав Сандов в отговор на журналистически въпрос за качеството на морската вода за летния сезон по Черноморието.

Сандов каза, че МОСВ следи качеството на морската вода. На този етап морето е чисто от гл. т. на ешерихия коли и други традиционни замърсявания, просто защото не е започнал сезонът. Но иначе, рисковете за някои места стоят заради липса или заради неработещи пречиствателни съоръжения, които при висок сезон, при натовареност на системите, създават риск за замърсяване на морската вода, посочи министър Сандов.

Министърът припомни също, че е традиционно замърсяването във Варненското езеро и добави, че това е наследено замърсяване, с тежки метали, поради големия индустриален комплекс в региона.

На въпрос за изграждането на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в Черно море, Сандов коментира, че трябва да се създаде законодателна основа, за да могат да се случват такива инициативи. Ние сме „за“ вятърната енергия, но против тя да бъде по миграционния път на птиците Виа Понтика, каза министърът. Сандов заяви, че от МОСВ ще поставят условия за това колко навътре в морето може да започне изграждане на ветрогенератори и добави, че според него това трябва да бъде на поне около 15 км навътре в морето.

Започнали са проучвания от наша страна, посочи Борислав Сандов и обясни, че подобен проект ще премине през екологична оценка и оценка за въздействието на "Натура 2000", и тогава ще се разбере дали и къде може да се изгражда. Ние можем на първия етап да кажем - „вижте, тук е Виа Понтика“, не планирайте достатъчно близо до брега такъв парк, за да може да се избегне на най-ранен етап един конфликт между инвестиционно намерение и екологично законодателство, посочи министърът. Ние сме за навлизането на възобновяеми енергийни източници от този тип, защото когато те се намират на място, което няма конфликт с околната среда, те заместват мощности, които имат такъв конфликт, както например въглищните централи, каза Борислав Сандов.

Министър Сандов коментира темите след откриването днес на Детската музикална работилница, която се провежда по повод на 5 юни – Световния ден на околната среда.
Инициативата - на лятната сцена на Зоологическата градина в София - е под наслова „Само една планета“ – мотото на Световния ден на околната среда през тази година. Организатори са Изпълнителната агенция по околната среда към Министерството на околната среда и водите.
БТА