/ Дарик Враца
В най-мащабната доброволческа кампания „Да изчистим България заедно“ 2018  г., която ще се проведе на 15 септември /събота/ от 09:00 часа до 12:00 часа като партньори на Община Враца ще се включат и фирмите „Индустриални суровини” ЕООД, „Екопак България” АД, „ЕКОПРОЕКТ“ ООД и ОП БКС.

За първи път Община Враца иска да превърне деня на кампанията и в ден за организирано предаване на разделно събрани от домакинствата отпадъци. Участниците в доброволческата инициатива - домакинства и сервизни бази могат да се освободят от всички излишни и ненужни отпадъци, като излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (бяла и черна техника - телевизори, домакински уреди, телефони, компютри и други електрически уреди), негодни за употреба батерии и акумулатори, рециклируеми отпадъци /пластмаса, хартия, пластмасови опаковки, хартиени опаковки, стъкло/, отпадъци от текстил и кожа, както и излезли от употреба едрогабаритни отпадъци от домакинствата.

Община Враца се обръща към желаещите да се включат в разделното събиране, да спазват следните изисквания: Електрическо и електронно оборудване, както батериите и акумулаторите ще се извозват, след заявки от гражданите на подадени телефони за връзка и трябва да бъдат приготвени за товарене от прилежащите тротоарите, пред входовете на жилищните блокове. Събраните рециклируеми отпадъци да се депонират в чували до цветните контейнери за разделно събиране, ако същите са със запълнен обем.

Отпадъците от текстил и кожа да се поставят в специалните съдове, разположени на територията на града, а при запълнен капацитет или липса на такива, да се събират в чували и да се поставят на контейнерните площадки, до съдовете за битов отпадък.

Излезлите от употреба едрогабаритни отпадъци от домакинствата да се разполагат на контейнерните площадки за битови отпадъци, с осигурена възможност за товаренето им на превозни средства.

Експертите, ангажирани с организирането и провеждането на кампанията, са: Галя Блехова - главен експерт „Екология“ в отдел ПИОС, тел.: 0887/ 90-03-57 (gblehova@vratza.bg) и Нели Ценова - главен експерт ОООС в отдел ПИОС, тел.: 0876/ 96-53-46.