Изработват Общински план за развитие до 2020 г., инфраструктурата и намаляването на броя на заетите са основните проблеми
Изработват Общински план за развитие до 2020 г., инфраструктурата и намаляването на броя на заетите са основните проблеми / Дарик нюз, архив
Изработват Общински план за развитие до 2020 г., инфраструктурата и намаляването на броя на заетите са основните проблеми
70856
Изработват Общински план за развитие до 2020 г., инфраструктурата и намаляването на броя на заетите са основните проблеми
Изработват Общински план за развитие до 2020 г., инфраструктурата и намаляването на броя на заетите са основните проблеми
Изработват Общински план за развитие до 2020 г., инфраструктурата и намаляването на броя на заетите са основните проблеми
  • Изработват Общински план за развитие до 2020 г., инфраструктурата и намаляването на броя на заетите са основните проблеми
  • Изработват Общински план за развитие до 2020 г., инфраструктурата и намаляването на броя на заетите са основните проблеми
  • Изработват Общински план за развитие до 2020 г., инфраструктурата и намаляването на броя на заетите са основните проблеми

Стартиралите дейности по изготвянето на Общинския план за развитие на Велико Търново за периода 2014-2020 година бяха представени на работна среща по- рано днес. Договорът за подготовката на стратегията на Общината за шест години напред е подписан с Министерството на финансите на 21 октомври 2013 година, съобщи заместник- кметът Снежана Данева. Проектът на стойност 79 518 лева е по ОП „Административен капацитет” и е с продължителност девет месеца.

Чуйте я в първия звуков файл.

„Това е основният документ, по който Общината ще управлява местната общност пред следващите шест години. Важно за правилното посочване на целите на плана е в рамките на първата дискусия да присъстват и трите компонента – възложителят, в лицето на представители на общинската администрация, консултантът, и заинтересованите страни – бизнесът, НПО и гражданското общество.  На първо място планът за развитие има за цел да представи анализ на актуалната ситуация или профил на oбщината, подчерта арх. Белин Моллов, ръководител на проекта.

Повече от него във втория звуков файл.

Пред участниците във форума бяха представени данни за състоянието на местната икономика. Данните показват, че има спад на заетите, но се забелязва лек подем на нетните приходи. Водещ сектор за общината са „Услугите”- 48 % от които са в областта на търговията и ремонта на автомобили, 24% в преработващата промишленост, 12% в другите услуги. На трето място е селското стопанство, на четвърто е транспорт и складиране. Основният проблем в общината е намаляване на броя на заетите. Анализът сочи още, че има проблем с инфраструктурата. Лошо е състоянието на общинските пътища и се наблюдава затруднена достъпност до периферните села. Като потенциал за подобряване на нещата от екипа виждат проекти от Дунавската стратегия, важното място на коридор №9, строителството на магистрала „Хемус”.

„След като се подредят приоритетите и областите на развитие, ще се изгради цялостната визия, която не бива да бъде по-различна от заложената в други документи, като Интегрирания план на града например”, посочи арх. Моллов.

Още от него в третия звуков файл

Следващата стъпка е програмата за реализация. Именно в нея ще бъдат вписани проектите, които трябва да донесат ползи на обществото. Заложените дейности са съобразени с приетите стратегически документи за регионално развитие в контекста на кохезионната политика на ЕС за следващия програмен период, отбелязаха още от екипа.

Общинският план за развитие за следващите шест години предизвика сериозен интерес и дебати. Представители на гражданското сдружение „За гората” изразиха удовлетвореност от възможността за пряко участие  с предложения, но поискаха повече публичност сред жителите на кварталите в старата столица. Бе поставен отново и  въпросът за липсата на пешеходна зона в централната част на града.
Свои предложения в Общинския план за развитие ще внесат и кметовете на населените места в общината, стана ясно още на срещата. Част от тях са изпадналите от Интегрирания план за развитие проекти, представени от местните управници преди близо половин година.