Според руски зам. министър в класните стаи днес са се върнали над 97% от учениците в страната
Според руски зам. министър в класните стаи днес са се върнали над 97% от учениците в страната / iStock/Getty Images
От 12 април при определен график
От 12 април, понеделник се възобновява присъственият учебен процес за  учениците от 1-ви до 4-ти клас и задължителните групи за предучилищно образование; учениците, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания; учениците от 5-и до 12-и клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището.

Възобновява се присъственият учебен процес също и за учениците от 5-и до 12-и клас, при спазване на следния график:

от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 10 клас;

от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 12 клас.

Допуска се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда, за деца до 4-ти клас.

Във висшите училища се допуска провеждането на: практически занятия, обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти; семестриални изпити с практическа част, които не могат да бъдат проведени в електронна среда; държавни изпити и защити на дипломни работи.