Публичните инвестиции в инфраструктурата на ромски квартал с най-голям ефект
Публичните инвестиции в инфраструктурата на ромски квартал с най-голям ефект / DarikNews.bg

Най-преките ефекти от инвестициите в каварненския ромски квартал „Хаджи Димитър" се наблюдават в подобряването на инфраструктурата и жилищните условия. Инвестициите в образователната интеграция, включването в пазара на труда, здравеопазването и други области не показват толкова осезаеми резултати, тъй като ефектите в тези области са дългосрочни и зависят от множество различни фактори. Данните са от количествено изследване сред 300 домакинства в Каварна.

Изследването обхваща 10-годишен период между 2004 и 2014 година и е направено по проект, който изпълняват Центъра за изследване на демокрацията и СНЦ „Свят без граници".

„Докладът с данните от изследването дава отговор на най-важния въпрос за това къде отиват парите за ромите. Представен е и в навечерието на изготвянето на общински планове за интегриране на ромите 2016-2020, които местните власти трябва да изработят максимално скоро, а общините могат да се запознаят с добрите практики от доклада и да приложат някои от добрите модели", обясни председателят на „Свят без граници" Ганчо Илиев. Най-важният въпрос пред община Стара Загора, според него, е да бъде решен проблема с изясняване статута на незаконните къщи и чак тогава да се мисли за инвестиции. „Първото нещо, което е направено в Каварна е точно това-изяснен е статута на къщите, имало е технологична възможност и според тогавашния закон повечето от тях са получили статут на търпимост. Община Стара Загора направи първата крачка в тази посока и ефектът от нея няма да закъснее, особено след като бяха обособени парцели, близо до ромския квартал". НПО-тата също имат вина, тъй като дълго време изпълняваха различни здравни и образователни проекти за приобщаване на ромите, а не работиха в посока узаконяване на незаконните постройки, посочи още председателят на „Свят без граници" Ганчо Илиев.

Успешни програми и инвестиции, насочени към предучилищното възпитание има в община Стара Загора, е мнението и на Ива Александрова, старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията. „Това, което искаме да видим е нуждата от всеобхватни инвестиции и те да бъдат със стратегическа визия".