Гражданите да ограничат посещенията на Аязмото, предупреждават от Община Стара Загора
Гражданите да ограничат посещенията на Аязмото, предупреждават от Община Стара Загора / Община Стара Загора
Пандемията от COVID-19 е повлияла негативно върху развитието на туристическия сектор в община Стара Загора през изминалата година. Ръст на посещаемостта се отбелязва единствено в първите месеци на 2020 година.

Устойчивият растеж на туризма през последните десетилетия в световен мащаб се заменя с мащабен спад от 74% в международните пътувания за 2020 г. в сравнение с 2019 г. Рекордната криза се дължи на безпрецедентната ситуация, свързана с пандемията COVID-19.

Разпространението на коронавируса и въвеждането на противоепидемични мерки доведе до много сериозен срив на входящия и вътрешния туризъм в България. От водещите за страната ни пазари най-сериозен е спадът в посещенията на руските туристи, следван от този на немските, украинските, чешките, израелските, британските и полските туристи. При първите два пазара се отчита спад над 80%, а при останалите между 70% и 80%.

В община Стара Загора за изминалата година се отчита драстичен спад на реализираните нощувки, в сравнение с 2019 година- 49.4%, а на пренощувалите лица-52%.

Намалели са и посещенията на музейните обекти-приходите от билети и беседи на Регионален исторически музей – Стара Загора и музейните обекти за 2020 г. са с 68.9% по-малко спрямо 2019 г. При броя на посетителите намалението за 2020 г. е с 66.4% в сравнение с 2019 година.

В подкрепа на бранша, след гласуване в Общински съвет, от 13 март до края на месец юни, както и през месец декември хотелиерите и ресторантьорите бяха освободени от заплащане на тротоарни такси към Община Стара Загора, припомнят в отчета си от общинска администрация.

На сесията през март общинските съветници ще гласуват новата Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за тази година, както и отчета по изпълнението на миналогодишния документ.

В него е записано още, че заложените финансовите средства за изпълнение на Програмата за развитие на туризма през 2020 г. са били 210 000 лв., а постъпленията от туристически данък в бюджета на общината са 101 021 лв. Изразходваните средства за реализация на дейностите в програмата са в размер на 149 987 лв.

Направени в предходни години изследвания показват, че основна дейности при пътувания с лична цел сред българите е културният туризъм, следван от спа, уелнес и балнео туризма и събитийния туризъм. От съществуващите в дестинацията услуги най-високо оценени от посетителите са комуникациите, сигурността, чистотата и добрата обща инфраструктура на града.

За 2020 г. чужденците са 8.4 % от общия брой пренощували в настанителната база на общината. Най-големите външни генериращи пазари за община Стара Загора са Румъния, Турция и Гърция, които запазват водещите си позиции през последните пет години. Следвани са от Германия, Италия, Великобритания, Сърбия, Русия.

Община Стара Загора разполага с всички услуги, необходими да обезпечат престоя на посетителите в дестинацията. Броят на местата за настаняване на територията на общината към месец февруари 2021 г. е 80, с капацитет 3374 легла и категория от 1 до 5 звезди (по данни на Единната система за туристическа информация).

Заведенията за хранене, вписани в Националния туристически регистър, към месец февруари 2021 г. са 445 броя, с категория от 1 до 4 звезди. От тях категоризирани като ресторанти са 94 бр. с категория от 1 до 4 звезди.