Предлагат отпускане на персонални пенсии за двама плевенчани
Предлагат отпускане на персонални пенсии за двама плевенчани / obshtina.pleven

Предложения за отпускане на персонални пенсии за двама плевенчани по реда на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, ще бъдат внесени в Министерския съвет. Исканията са представени на заседание на Общински съвет - Плевен, което се проведе на 30 юни, информираха от пресцентъра на Общински съвет - Плевен.

Първото постъпило заявление е от Таня Маринова, която заявява желание за отпускане на персонална пенсия за сина й Лазар Димитров. Бащата на момчето е починал на 8 август 2012 г. Второто заявление е от името на Бисер Младенов, който заявява желание за отпускане на персонална пенсия на дъщеря му Малина Младенова. Майката на момичето е починала на 3 април 2014 г.

Към двете заявления са представени документи, от които става ясно, че доходите на двете семейства през последните 12 месеца не надвишават сбора от гарантирания минимален доход за страната, а именно 780 лв.

Бисер Младенов е посочил, че на практика семейството му няма никакви доходи. Съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и по двете заявления Общинският съвет гласува решения за внасяне на предложения в Министерския съвет за отпускане на персонални пенсии по реда на Кодекса за социално осигуряване.

Местният парламент взе решение за предоставяне и на еднократна финансова помощ в размер на 500 лева на Бисер Димитров от гр. Славяново, община Плевен. Мъжът е с диагноза „Ампутацио крурис декстра" и средствата са му необходими за поставяне на нова протеза поради изтекъл срок на годност на старата.