/ МОСВ
Къщичките се заселват охотно, използват се дълго от сънливците и представляват най-доброто решение за дългосрочен мониторинг на популациите на тези видове
В рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР) се провежда мониторинг на сънливци посредством поставяне на специално изработени  къщички, съобщиха от МОСВ.

По договор между Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН се извършват теренни проучвания с цел да бъде набавена биогеографска информация за видове от различни биологични групи, защитени на европейско и национално ниво.

МОСВ

Сред тях са 3 вида сънливци - Лешников сънливец (Muscardinus avellanarius), Горски сънливец (Dryomys nitedula) и Мишевиден сънливец (Myomimus roachi), които са защитени видове гризачи съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Сънливците обитават горските и извънселищните райони, хранят се с цветове, листа, горски плодове, ядки и някои насекоми. Наименованието си носят от това, че през по-голямата част от годината - от октомври до април спят зимен сън, изпадайки в хибернация.

МОСВ

Сънливците раждат веднъж, най-много два пъти годишно, най-често през юли-август, по 4-6 малки. Гнездят в хралупи на дървета - някои видове и на открито по клоните на храсти и дървета), в тавани на хижи и стопански постройки.

Сънливците са нощни животни - през деня спят, а нощем са активни. Мониторингът на сънливците се извършва с помощта на специално проектирани и изработени дървени къщички, които се поставят на дървета в предварително определените 43 места за мониторинг на територията на цялата страна.

МОСВ

Къщичките за сънливци са част от новите методики към НСМСБР.  Те са с входни отвори, обърнати към дървесния ствол - за разлика от тези за птици. Местата за мониторинг са с пробна площ 1х1 км. На всяко място за мониторинг се поставят по 25 къщички.

На 14 от местата вече са поставени 350 къщички в рамките на предишен проект на ИАОС, а на останалите 29 места в момента се провежда теренната работа по поставянето на още 725 къщички.

МОСВ

Къщичките се заселват охотно, използват се дълго от сънливците и представляват най-доброто решение за дългосрочен мониторинг на популациите на тези видове. Същевременно къщичките са важни за опазване на сънливците, тъй като доказано при използването им се повишава плътността на популацията на тези видове.

Съдействие при теренната работа на екипите от ИБЕИ оказват експерти от регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), дирекциите на националните паркове (ДНП) и дирекциите на природните паркове (ДПП).

МОСВ

След приключване на проекта, който започна в началото на април 2024 г. и е с продължителност 15 месеца, мониторингът на сънливци към НСМСБР ще продължи да се изпълнява от РИОСВ, ДНП и ДПП. За целта експертите от териториалните структури ще преминат специално обучение.

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня